Nordic Drugs Stora Pris

I syfte att främja god vård av patienter med opioidberoende i Sverige instiftade Nordic Drugs år 2011 stipendiet Nordic Drugs Stora Pris á 50 000 kronor.

Denna sida är endast avsedd för vårdpersonal

 

 

 

Nordic Drugs Stora Pris

I syfte att främja god vård av patienter med opioidberoende i Sverige instiftade Nordic Drugs år 2011 stipendiet Nordic Drugs Stora Pris á 50 000 kronor. Stipendiet avser att belöna upptäckter eller arbete som på olika sätt bidrar till bättre vård och behandling av patienter med opioidberoende i Sverige.

Arbetet skall ha, eller skall ha haft som målsättning att förbättra diagnos, behandling och/eller patientomhändertagande inom beroendevården vid opioidmissbruk. Stipendiet kan tilldelas enskild person eller klinik, verksam i privat eller offentlig beroendeverksamhet. Stipendiemedlet skall användas för fortbildning och utveckling inom respektive område.

Vinnare 2024

”Nordic Drugs Stora Pris 2024 tilldelas den mobila substitutionsmottagningen i Göteborg, ett nydanande initiativ för att öka tillgängligheten till LARO, men också sprida läkemedel för akut behandling av opioidöverdos och nå patienter som annars inte kommit till beroendevården.”

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i fälten för att prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Är du vårdpersonal?(Obligatoriskt)

Tidigare vinnare

2023

Andrea Johansson Capusan har genom kliniskt arbete, forskning, utbildning och stöd till kollegor givit storartade bidrag till utvecklingen av LARO i Sverige.

Läs mer

2022

Mikael Sandell har som erfaren kliniker och inspirerande föreläsare gjort stora insatser för att modernisera och höja nivån på vården av opioidberoende i Sverige.

Läs mer

2021

Uppsala Forum för forskning om Läkemedel och Drogberoende (U-FOLD) har de senaste 10 åren etablerat sig som en viktig aktör inom beroendeområdet med bland annat forskning och utbildningar som fått stor positiv betydelse även på nationell nivå.

Läs mer